Uw taal:

sinds 1954 uw partner in elektrotechniek

uniek in elektrotechniek

 

veiligheid voor u en uw gebouw! Veiligheid

NEN 3140 inspecties

Als vastgoedeigenaar/gebruiker, bent u verantwoordelijk voor de veiligheid van personen en goederen bij calamiteiten. Om te kunnen waarborgen dat de elektrotechnische installaties veilig functioneren, zijn tijdige en vakkundige preventieve inspecties en keuringen cruciaal. De Staat heeft hiervoor wettelijke voorschriften opgesteld, onder andere in NEN normen.

NEN3140 sticker

In het Bouwbesluit 2012 staat te lezen dat de eigenaar verantwoordelijk is voor de elektrische installatie. De installatie dient adequaat beheerd, onderhouden en gecontroleerd te worden. Wanneer aan de bepalingen van de NEN3140 wordt voldaan, voldoet u automatisch aan de elektrische veiligheidseisen van zowel de ARBO-wet als het Bouwbesluit.
De NEN3140 staat voor “Bedrijfsvoering van elektrische installaties – Laagspanning” en is de Nederlandse norm voor veilige werkzaamheden nabij, aan of met elektrische objecten waaronder elektrische installaties, machines en gereedschappen.

Waarom een inspectie volgens NEN3140?

Niet alleen vanuit ARBO wetgeving, maar ook vanuit de juridische aansprakelijkheid is een periodieke inspectie noodzakelijk. De NEN3140 schrijft voor dat elektrische installaties periodiek moeten worden geïnspecteerd. Door de inspecties kan worden aangetoond dat alles in het werk is gesteld dat de elektrische veiligheid van de installatie is geborgd. Periodieke inspecties kunnen ook worden geëist in polisvoorwaarden van gebouw-, bedrijfsschade-, en brandverzekeringen, gebruiksvergunningen en beleidsregels.


Hoe waarborgt Verhoef elektrotechniek de kwaliteit van de NEN3140 inspectie?

De NEN3140 inspecties worden door Verhoef elektrotechnisch, gecertificeerd,opgeleid personeel, uitgevoerd. Binnen het certificaat heeft men kennis/ervaring vergaard ten aanzien van het, inspectieproces, meetinstrumenten etc. Een gecertificeerde inspectie heeft als voordelen:

  • Onafhankelijke inspecties;
  • Aantoonbaar goed opgeleide inspecteurs;
  • Objectieve beoordeling van de huidige veiligheid van de elektrische installatie.

DEKRA   Uneto-VNI

 

De inhoud van een inspectie volgens NEN3140!

De inspectie bestaat uit een visuele controle van de installatie en diverse metingen. Gevaarlijke situaties worden direct gemeld. De resultaten van de visuele controle en metingen worden na de inspectie systematisch en helder vastgelegd in een rapport. Naast het algemene oordeel worden de inspectiepunten overzichtelijk weergegeven.
Inspectie

Tevens kunnen er thermografische foto`s gemaakt worden.
Een thermografische foto kan als aanvullende meting worden toegepast. Verzekeraars kunnen dit als extra eis opgenomen hebben in de polisvoorwaarden.  Met een thermografische camera wordt een opname gemaakt van een kritiek deel van de installatie. Daarmee wordt een slechte verbinding direct duidelijk. Deze zullen namelijk warmer of zelfs heet zijn.
Thermograaf 2


 Thermograaf 1

De kosten van een NEN3140 inspectie

Deze kosten kunnen zeer uiteenlopend zijn, doordat er veel verschillende soorten en grootte van elektrotechnische installaties zijn.

Denkt u hierbij aan een fabrieks-installatie of een algemene elektrotechnische installatie van een V.V.E. gebouw.

Wij komen graag bij u op locatie(vrijblijvend) om, een goed advies m.b.t. uw installatie te geven.


 

Gereedschap Keuring nen3140

 

 

 

Volgens de ARBO is een werkgever verplicht om zijn medewerkers met deugdelijke elektrische gereedschappen te laten werken. 
Wanneer er zich onverwijld een bedrijfsongeval voordoet, dan zal de arbeidsinspectie onder andere kijken of het elektrische gereedschap is gekeurd volgens de NEN 3140.
Dit is de Nederlandse norm waarin de elektrische veiligheid van machines wordt geregeld.
- Uw gereedschappen moeten volgens deze norm zijn geïnspecteerd,
- Uw goedgekeurde apparaat wordt voorzien van een goedkeuringssticker.

 

Tevens krijgt u een rapport met alle belangrijke informatie over de technische staat van het apparaat. De testresultaten en de vervaldatum van de keuring staan ook in dit rapport.